Во Македонија се гради како никогаш досега, ќе се работи на патишта во должина од 770 километри

Во Македонија се гради како никогаш досега, вака Владата се пофали со инвестициите во патната инфраструктура.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s