Ниските температури може да предизвикаат оштетувања во лозарството и овоштарството

Студената воздушна маса која следи по врнежливиот период кој со себе го носи циклонот Ален на одредени места можно е да предизвика мали оштетувања во лозарството и овоштарството.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s