Во случај на епидемија на Коронавирус – специјално опремен објект со капацитет од 54 кревети во близина на Демир Капија

Ова е објектот во близината на Демир Капија кој надлежните го одредија како болница за лицата кои ќе бидат ставени во изолација доколку епидемијата на коронавирусот добие несакани размери.

Станува збор за објект специјално наменет и опремен за да може да пружи нега и заштита на пациентите, а локацијата заедно со безбедносните протоколи би ја спречила паниката кај локалното население но и монжоста од евентуално ширење на зарзата.

Овој објект се наоѓа на неколку километри од градот, изолран во природата далеку и од Заводот во Демир Капија.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s