Голем успех на македонските пронаоѓачи во Москва, награди за Драги Рашковски, Toни Велевски и Саше Јандрески

Проф. Д-р Драги Рашковски за својот патентиран пронајдок „Систем и уреди за контрола на брзината на возилата во сообраќајот со определување на просечната брзина и изрекување на казни“ освои:

– Пехар и Златен медал од стручното жири;
– Златен медал – специјална награда од сојузот на пронаоѓачи на Севастопол и
– Специјална награда – Диплома од рускиот Volgatech University.

Тони Велевски за својот патентиран пронајдок „Опрема за редење и нижење на листови од тутун“ освои Златен медал од стручното жири; Златен медал – специјална награда од Сојузот на пронаоѓачи на Севастопол и Специјална награда – Диплома од рускиот Volgatech University.

Саше Јандрески (ученик во II год. од гимназијата „Мирче Ацев“ во Прилеп) за својот патентиран пронајдок „Мултифункционален стерилен медицински шприц“ освои Златен медал од стручното жири; Златен медал – специјална награда од Сојузот на пронаоѓачи на Севастопол и Специјална награда – Диплома од рускиот Volgatech University.

повеќе…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s