Филипче …ПОВЕЌЕ ОД 60 ЗЕМЈИ ВО СВЕТОТ ИМААТ ВОВЕДЕНО РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ КАКО МАКЕДОНИЈА…

Филипче …ПОВЕЌЕ ОД 60 ЗЕМЈИ ВО СВЕТОТ ИМААТ ВОВЕДЕНО РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ КАКО МАКЕДОНИЈА, И САМО ТИЕ МЕРКИ ДАВААТ РЕЗУЛТАТИ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s