Се укинува државната матура за оваа година, наставата продолжува онлајн до крајот на учебната година

Учениците од основно и средно образование нема да се вратат во училиште до крајот на учебната година.. Се укинуваат државната матура и завршниот испит за оваа учебна година.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s