Криволак ќе стане најдобриот тренинг центар на НАТО во Европа

Криволак, најголемиот македонски армиски полигон. Но, наместо воени вежби, на терен интензивно се работи на реконструкција на старата и изградба на нова патна инфраструктура. Целта е за четири месеци Криволак да стане најдобриот полигон за армиски вежби на НАТО на европскиот континент.

До почетокот од ноември Криволак треба да добие обиколница, но и внатрешно патно поврзување со вкупна должина од 75 километри. Армијата работи со сопствени човечките ресурси и механизацијата.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s