Директорот на штипската болница …ПОЛНИ БОЦИ СО КИСЛОРОД СЕ СИМНУВААТ КАКО ПРАЗНИ…

Директорот на штипската болница …ПОЛНИ БОЦИ СО КИСЛОРОД СЕ СИМНУВААТ КАКО ПРАЗНИ… (прави ли некој диверзија со боците кислород?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s