Можно ли е лек од 80-тите години против паразити кај животни да биде ефективен и против ковид-19?

Лекот од 80-тите години против паразити кај  животни, но употребуван и кај луѓето Ивермектин според првите истражувања покажал одлични резулатати КОВИД 19. 

Лекот за прв пат го истражиле докторите во Австралија. Еднократна доза на овој лек била аплизирана во заразени клетки и вирусната инфекција кај заразените клетки била намалена за пет илјади пати во рок од 48 часа. Според истражувањето не било забележано токсичност на лекот. Овој лек го нарекуваат Game changer, лек што може да направи пресврт во панедмијата. И тоа пред изложување на вируост како профилакса, по експлозија на вирусот, на почетокот од заразата но и во одмината фаза на болеста. Според истражувачите лекот е ефтин и безбеден.

И професорот Никола Пановски во емисијата „Само Вистина“, објасни дека треба да се разгледаат сите студии за овој познат лек, што може да да направи голем пресврт во панедимијата.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s