Заев … За идентитетски прашања никаде во свет не се преговара, ниту пак ние ќе преговараме

Заев … За идентитетски прашања никаде во свет не се преговара, ниту пак ние ќе преговараме …Очекуваме чисто признавање на македонскиот јазик, на македонскиот народ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s