Учениците на основното училиште „Никола Вапцаров“ во Струмица добија нова спортска сала

Учениците на основното училиште „Никола Вапцаров“ во Струмица добија нова спортска сала на површина од 1300 м2, која е современ простор за изведување на наставата по физичко, за правилен развој на децата и за поттикнување на нивните први спортски интереси. Спортската сала е комплетно опремена со спортска опрема и реквизити, соблекувални со туш кабини и е енергетски ефикасен објект, кој наскоро ќе биде приклучен на градската гасоводна мрежа. 🥅🏀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s