За 5% поголеми плати за сите во здравствениот сектор веќе со мартовската плата

Започнувајќи со мартовската плата ќе има зголемување на платите и за здравствените и за нездравствените работници за 5%. ✅Ова се однесува за сите коишто се вработени во здравствениот сектор.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s