Во СТУ “Михајло Пупин” првата генерација која учеше дуално образование успешно го заврши средното образование, а дел се веќе вработени

Во СТУ “Михајло Пупин” првата генерација која учеше дуално образование успешно го заврши средното образование. Дел се веќе вработени, а дел продолжуваат со високо образование. Слушнете повеќе од учениците и професорите кои учат средно стручно во ова училиште. 👇

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s