Вода за нови 2150 хектари – Во завршна фаза е „Проектот за наводнување на јужната долина на реката Вардар“

Љупчо Николовски – Ефикасното искористување на природните ресурси и воспоставувањето на одржлив развој претставуваат клучна, трансформативна сила во подобрување на условите во државата. Преку капиталната инвестиција ‘Проект за наводнување на јужната долина на реката Вардар’ и инвестирањето во водостопанската инфраструктура, овозможуваме доволни количини вода за наводнување на земјоделските површини во валандовскиот регион. Дистрибутивните мрежи се во својата завршна фаза на изградба, природните ресурси се паметно искористени, а квалитетна вода во јужновардарскиот регион до почеток на летото ќе биде достапна за секој педа земјоделско земјиште во регионот. Одржливиот однос со природата и општествената одговорност ја поткрепуваат борбата со глобалното затоплување, а истовремено го поттикнуваат прогресот и развојот на економската сила на државата. Остануваме верни на нашите вредности и цели – подобра иднина, инклузивно и одржливо општество.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s