Објавен оглас за прием на 100 професионални војници на служба во Армијата на Република Северна Македонија

Министерството за одбрана денеска објави Јавен оглас за прием на нови 100 професионални војници на служба во Армијата на Република Северна Македонија.

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати е 15 дена, вклучувајки го и денот на објава.

Согласно огласот условите за пријавување е кандидатот да биде државјани на Република Северна Македонија, да има завршено средно образование, да не е постар од 25 години на денот на завршување на огласот за прием и да е здравствено и физички способен.

Идните професионални војници, како што наведуваат од Министерството за одбрана, ќе земаат почетна плата над 25.000,00 денари со дополнителни над 8.000 денари трошоци за станбено обезбедување по навршување на четири години служба во Армијата.

Кандидатите за професионални војници пријавата може да ја поднесат по електронски пат заедно со потребните документи на javenoglaspfv@mod.gov.mk и до Одделението за одбрана во местото на живеење, со приложување на потребните документи.

Од Министерството за одбрана наведуваат дека при вработувањето ќе се води сметка за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници со почитување на критериумите за прием.

Подетални информации во однос на Јавниот оглас може да се најдат на веб страната на Министерството за одбрана www.mod.gov.mk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s