Заев и Николовски на увид во изградбата на биогасна електрана во Лозово

2.750 домаќинства ќе располагаат со електрична енергија од обновливи извори благодарение на енергетските политики на Владата кои овозможија изградба на биогасна електрана во Општина Лозово.

Вкупната вредност на инвестицијата на „Био Ентерпрајс“ од Охрид во оваа биогасна електрана изнесува близу 6 милиони евра и во првата фаза ќе обезбеди 15 работни места. Биогасната електрана Сарамзалино, со постројката со инсталиран капацитет од 2.000 kW целосно се вклопува во заложбите не енергетските политики на Владата за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија од обновливи извори. Уште два фактора се вклопуваат во нашите заложби: ➡️ да се прифати предизвикот и да се влезе во една ваква инвестиција,➡️ како ресурси за оваа електрана да се користи биомаса од сопствено производство, и биомаса добиена преку соработката со локалните земјоделци и фармери, преработувачи на храна и земјоделски продукти.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s