За 4,2 % повеќе ученици во средните училишта на крајот на 2020/21 во споредба со претходната година

📚Во редовните средни училишта, бројот на учениците на крајот на учебната 2020/2021 година изнесува 71 176, што претставува зголемување за 4.2 % во однос на претходната учебна година.📈

Целото соопштение во целост на линкот

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s