АД ЕСМ ПОСТИГНА НАЈВИСОКО ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО ВО ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ

АД ЕСМ ПОСТИГНА НАЈВИСОКО ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО ВО ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ

АД ЕСМ на 29.01.2023 преку капацитетите со кои располага произведе 21.229 MWh електрична енергија, што претставува највисоко дневно производство во последните 10 години.

Во моментот прозведуваат сите електрани, односно вклучени на мрежа се трите блока во РЕК Битола, РЕК Осломеј, ТЕЦ Неготино со два котли, гасната електрана Енергетика-КОГЕЛ, ветерниот парк Богданци, додека хидроелектраните се користат само за системски и балансни услуги, притоа зачувувајќи ги акумулациите на речиси просечното десетгодишно ниво.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s