Во јануари за скоро 30% e зголемено домашното производство на електрична енергија во споредба со истиот месец од минатата година

Во јануари за скоро 30% e зголемено домашното производство на електрична енергија во споредба со истиот месец од минатата година.

Ако во минатото било вообичаено да се увезува електрична енергија во овој период од годината, благодарение на зголеменото домашно производство, сега АД ЕСМ успева целосно да ги задоволи потребите на домаќинствата, прехранбената индустрија, училиштата, водоснабдувачките системи и другите витални државни субјекти.

Ова беше потврдено и со бројки, односно на 29 јануари 2023 година дневно производство од АД ЕСМ изнесуваше 21.229 MWh на електрична енергија, што претставува рекордно највисоко дневно производство во последните 10 години.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s