90 СЕКУНДИ С4 Е10 | Лара Иванова

[ сезона 04, епизода 10 ] „90 SECONDS“ е емисија во која еден гостин одговара на брзо поставени забавни прашања и има 90 секунди за истите.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s