(Известување) Галичник е достапен за автомобили, патот е расчистен од снег, задолжително е поседувањето на зимска опрема

Галичник е достапен за автомобили, патот е расчистен од снег. Задолжително е поседувањето на зимска опрема.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s