Прогресот е видлив, разликата потврдува!

Во бучавата што ја создава опозицијата добро е постојано да се потсетуваме што е постигнато од 2017 година наваму за да го препознаеме прогресот како видлив и да го споредиме со претходното за да ни се потврди разликата.

За таа цел графичките дизајнери за Рацин.мк подготвија еден график кој на илустративен начин, низ споредбени податоци, доволно јасно говори за позитивните трендови во повеќе области.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s