(Видео) Над 3.000 посетители на третата по ред ШТРАПАРИЈАДА или натпревар на коњи, во село Сарај, Општина Босилово

Над 3.000 посетители на третата по ред ШТРАПАРИЈАДА или натпревар на коњи, во село Сарај, Општина Босилово

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s