3000 денари месечно за млади до 23 години, Министерката Тренчевска ја посети компанијата Раде Кончар, каде го промовираше Законот за младински додаток.

3000 денари месечно за млади до 23 години кои работат во производство.

Министерката Тренчевска ја посети компанијата Раде Кончар, каде се сретна со млади лица кои работат во производство и лично да го промовираше Законот за младински додаток.

Преку овој закон на младите лица до 23 години кои се во производствена дејност им се исплаќа надоместок од државата од 3000 денари месечно. Користењето на ова право прекинува со навршување на 23 години на младите лица. Со ова право во 2021 година биле опфатени вкупно 2500 лица, додека во 2022 година бројката се зголемила на 3500.

🔗vlada.mk/node/33055

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s