Ковачевски стана првиот македонски премиер кој зборувал пред Советот за безбедност во ООН

Пред 30 години бевме земја во која присуствуваа мировни мисии, денес сме земја-фактор на стабилност. Почестен сум што сум првиот премиер од Северна Македонија кој се обраќа пред Советот за безбедност.

Како многу пати досега, и денес цврсто стоиме на вистинската страна на историјата, на страната на демократијата и слободата. Го креваме гласот за јасно и недвосмислено да искажеме загриженост од кризата која го загрозува светскиот мир, правниот поредок и стабилноста. Мораме сите едногласно и јасно да се заложиме за почитување на Повелбата на Обединетите Нации. Потребен ни е мир, веднаш!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s