За 35% повеќе средства во буџетот уплатиле компаниите во ТИРЗ, во споредба со 2021

📢 35% повеќе средства во буџетот на државата!

Сериозен раст на уплатите во буџетот од страна на компаниите во #ТИРЗ. Само по основ на придонеси за плати има над 750 милиони денари повеќе во буџетот во 2022 споредено со 2021 година. Тоа пред сѐ должи на засилениот раст на работни места од над 17% и засилената динамика на раст на платите.

· За 1 евро исплатено од државата, ТИРЗ компаниите назад во буџетот враќаат најмалку 4 евра!

Овие бројки се доказ дека со домаќински пристап и посебни мерки ТИРЗ успеа да креира поволна бизнис клима од која сите имаат бенефит – и компаниите, и граѓаните и државата.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s