(Видео) Драги Црни на возрасни години се стекна со популарност преку социјалните мрежи

Драгомир Марковиќ (80) на возрасни години се стекна со популарност преку социјалните мрежи, каде е познат како Драги Црни.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s