Учебник по Историја од 2005 год. за 9. одделение: 130.000 бугарски војници се приклучија кон антифашистичката коалиција

По 9 септември 1944 година, Бугарија со 130 илјади војници се придружила кон антифашистичката коалиција и учествувала во антифашистичката борба на територијата на Југославија и Унгарија, до конечната капитулација на Германија. Ова е навод содржан во лекција од учебникот по предметот Историја за деветто одделение.

Учебникот од авторите д-р Ѓорги Павловски, проф. Димка Ристовска, д-р Владо Велковски, проф. Аријан Аљадеми и проф. Халид Сејди првпат е издаден во 2005 година, тогаш како учебник за осмо одделение.

Во продолжение, интегрално ја пренесуваме таа наставна единица, под наслов „Антифашистичкиот отпор на Бугарија“.

АНТИФАШИСТИЧКИОТ ОТПОР НА БУГАРИЈА

Привремените успеси на надворешен план на Бугарија не го попречиле внатрешниот отпор против фашизмот. По нападот на Германија на Советскиот Сојуз во јуни 1941 година, БКП го повикала бугарскиот народ на антифашистички отпор. Првите знаци на отпор се појавиле во Разловечко, Дупничко и други места. По Сталингратската битка, малите партизански групи се претвориле во одреди: Чавдар, Антон Иванов, Христо Ботев, Рилско–Пиринскиот одред и др. Бугарија била поделена на 12 операциони зони и се формирал Главен штаб на партизанското движење.

Повеќе на линкот…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s