Владата се задолжи со 700 милиони евра за да врати долг од 2014 од 500 милиони

500 од позајмените 700 милиони евра со новата еврообврзница, ќе бидат искорестени за враќање на стар долг од 2014-та година, а останатите 200 милиони ќе се трошат за справувањето со ковид кризата.  

Оваа е осма по ред еврообврзница, но досега со најсниска камата од 1,62%, што според министерто за финансии Бесими е голема заштеда.

Вредност: Камата:

2005 170 милиони 4,62% – ДОСПЕАЛА 2012

2009 175 милиони 9,87% – ДОСПЕАЛА 2013

2014 500 милиони 3,97% ДОСПЕВА 2021 – СЕ ПОКРИВА

2015 270 милиони 4,87% ДОСПЕВА 2023

2016 450 милиони 5,62%

2018 500милиони 2,75% ДОСПЕВА 2025

2020 700 милиони 3,67% ДОСПЕВА 2026

2021 700 милиони 1,62% ДОСПЕВА 2028

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s